Stichting Into D’Mentia

IntoDmentia is een stichting zonder winstoogmerk. Zij heeft als doelstelling om mantelzorgers, zorgprofessionals en mensen die in de dagelijkse omgang te maken hebben met personen met dementie inzicht bij te brengen over het ziektebeeld en voorlichting te geven hoe om te gaan met personen die hinder ondervinden van dementie.

Hiertoe ontwikkelt de stichting simulaties, trainingen en interventies. De ontwikkelde hulpmiddelen worden aangeboden aan organisaties of in licentie gegeven. De opbrengsten worden geïnvesteerd in de nieuwe ontwikkelingen. Het stichtingsbestuur kent statutair vertegenwoordigers vanuit zorgverleners, zorgverzekeraars en het maatschappelijke domein.

Voor meer informatie neem contact op met foundation@intodmentia.nl

Contact Stichting

Adres
Doctor Deelenlaan 6
5042AD Tilburg

Telefoonnummer
06-25005928

E-mail
foundation@intodmentia.nl

Onze partners

De ontwikkeling en realisatie van Into D’mentia is het resultaat van een samenwerking tussen een groot aantal partijen. Door het combineren van kennis en ervaring van partijen met een grote diversiteit aan achtergronden is deze bijzondere en unieke ervaringstraining tot stand gekomen. De volgende organisaties hebben bijgedragen aan de totstandkoming van Into D’mentia: