09-02-2021

Mantelzorg monitor 2020: Mantelzorgers zwaar belast

Iedere twee jaar voert Alzheimer Nederland samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) een groot onderzoek uit onder mantelzorgers. Met de resultaten van dit onderzoek wordt aandacht gevraagd voor de problematiek en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit jaar hebben 3.577 mantelzorgers meegedaan aan de Dementiemonitor Mantelzorg. Zij beantwoordden vragen over belasting, ondersteuning, zorg en de impact van mantelzorg op hun leven.

Mantelzorgers verlenen gemiddeld 40 uur per week mantelzorg, wat gelijk staat aan een fulltime werkweek. De uitkomsten van deze peiling van de Dementiemonitor Mantelzorg laten zien dat ruim één op de tien mantelzorgers zich zeer zwaar belast of overbelast voelt. Kenmerkend aan deze groep is dat zij minder begrip en ondersteuning ervaren vanuit hun directe omgeving en de zorg voor een naaste vaak alleen dragen.

Overbelasting kan uitmonden in gezondheidsklachten bij de mantelzorger, die vervolgens de zorg thuis in veel gevallen niet lang meer vol kan houden. Overbelasting en de daarmee gepaard gaande gezondheidsklachten zijn dan ook de belangrijkste reden waarom thuis wonen vaak niet langer meer gaat en de naaste met dementie moet verhuizen naar een zorginstelling. Om iemand met dementie ook in gevorderde stadia van de ziekte thuis te kunnen laten wonen, is ondersteuning van de mantelzorger dan ook essentieel.

 

Bekijk de Infographic met de belangrijkste resultaten of lees het landelijk rapport Dementiemonitor 2020.