15-06-2020

Into D’mentia in het onderwijs

Meerdere MBO opleidingen maken voor het lesprogramma van hun studenten in zorg- en welzijnsopleidingen al gebruik van de VR dementie simulatie. Ervaringsleer is een natuurlijke manier van leren en kan studenten goed voorbereiden op de praktijk, waar zij mensen met dementie zullen ontmoeten. Het helpt de studenten om meer te weten te komen wat het is om met dementie te leven, en welke emoties daarbij komen. Veel instellingen kiezen ervoor om een aantal docenten te laten opleiden om de VR Dementiebril training te kunnen geven.

Hiervoor organiseren wij een train-de-trainers workshop. De instelling beschikt zelf over de VR apparatuur en er wordt een licentie afgesloten voor de duur van een schooljaar en een ingeschat aantal studenten. Indien hiervoor belangstelling bestaat komen wij graag een demonstratie verzorgen voor een aantal medewerkers.